Naučné stezky v Jizerských horách a okolí

Bohatá historie a rozmanitá příroda – to jsou hlavní důvody, proč vznikají naučné stezky. Jizerské hory jsou ideální lokalitou pro stále nové a nové stezky, kde se dozvíte mnoho zajímavého.

Protržená přehradaNaučná stezka Protržená přehrada

Celková délka trasy činí 1 km. Cestou se setkáte se šesti zastávkami s informačními panely, které obsahují základní informace a dobové fotografie tragédie z roku 1916 – protržení hráze přehrady na....

Lesy Jizerských horNaučná stezka Lesy Jizerských hor

Naučná stezka Lesy Jizerských hor začíná v Bedřichově a končí ve Ferdinandově. Je určena pro pěší turisty i cyklisty a na cestě vás čeká celkem třináct zastávek, kde se dozvíte o změnách v....

HarcovNaučná stezka Harcov

Lesní naučná stezka Harcov začíná v Liberci, Harcově u myslivny a končí na zelené značce Liberec – Janov nad Nisou, v lesní školce, kde se zabývají pěstováním sazenic původních dřevin. Navrátit se.....

KittelovskoNaučná stezka Kittelovsko

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704-1783) měl ohromné bohatství, zvláštní léčitelské schopnosti a ochotně pomáhal druhým, za což všechno byl podezříván za paktování s ďáblem. Rodák z ....

Putování za vodouNaučná stezka Putování za vodou

Naučná stezka Putování za vodou se nachází ve městě Frýdlant a celkem měří 6,5 km. Na trase se setkáte celkem se šesti zastávkami....

Okolím JindřichovicOkolím Jindřichovic za výšinami ideálů

Stezka začíná v Jindřichovicích pod Smrkem a provede vás okolím na trase dlouhé 12 km. Začněte před Muzeem života venkovského obyvatelstva...

RádloNaučná stezka Rádlo

Krátká půl kilometrová stezka vás provede středem obce Rádlo, kde najdete sedm zastavení s informacemi kolem botaniky, ekologie a zoologie...

Terasy JeštěduNaučná stezka terasy Ještědu

Okružní trasa začíná a končí v sedle Výpřež. Na výlet si vyhraďte cca tři hodiny a připravte své nohy na deset kilometrů chůze kolem vrcholu Ještědu a impozantních skalních útvarů...

Vesecké údolíNaučná stezka Vesecké údolí

2,3 km dlouhá trasa se sedmi zastávkami vás seznámí s informacemi o přírodních zajímavostech Veseckého údolí, kde naleznete vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů...

Rašeliniště Jizerky a BukovecRašeliniště Jizerky a Bukovec

Šest kilometrů dlouhá stezka začíná u silnice z Horního Polubného a vede dál přírodní rezervací Bukovec okolo čedičového lomu a přes vrchol Bukovec...

1 - 2 > >>